База данных одноклассников в школе "Школа №169 им. Н. Илялетдинова", Жанакорган, Казахстан

В базе данных школы "Школа №169 им. Н. Илялетдинова" находится 25 анкет.
Абишев Ерболат, Казахстан, Кызылорда
Абишев Ерболат

Казахстан, Кызылорда

27 января 1994
Нурланулы Бауыржан, Казахстан, Актобе
Нурланулы Бауыржан

Казахстан, Актобе

25 мая 1992
Аскаров Султанбек, Казахстан, Жанакорган
Аскаров Султанбек

Казахстан, Жанакорган

23 сентября 1999
Ибрагимова Калима, Казахстан, Жанакорган
Ибрагимова Калима

Казахстан, Жанакорган

21 октября 1967
Талас-Абдуллаева Айнур, Казахстан, Жанакорган
Талас-Абдуллаева Айнур

Казахстан, Жанакорган

18 января 1976
Жолдасбек Заир, Казахстан, Жанакорган
Жолдасбек Заир

Казахстан, Жанакорган

29 октября 1999
Зухарнаев Сунгат, Казахстан, Алматы
Зухарнаев Сунгат

Казахстан, Алматы

18 мая 2002
Мусабек Бексултан, Казахстан, Алматы
Мусабек Бексултан

Казахстан, Алматы

27 сентября
Балтабай Мерей, Казахстан, Жанакорган
Балтабай Мерей

Казахстан, Жанакорган

26 января
Өтеқұл Дилназ, Казахстан, Жанакорган
Өтеқұл Дилназ

Казахстан, Жанакорган

4 декабря
Абдрахман Магжан, Казахстан, Кызылорда
Абдрахман Магжан

Казахстан, Кызылорда

27 августа
Рысбеков Жасузак, Казахстан, Астана
Рысбеков Жасузак

Казахстан, Астана

дата рождения не указана

Торебек Анар, Казахстан, Жанакорган
Торебек Анар

Казахстан, Жанакорган

17 июня
Каюпова Нұрай, Казахстан, Жанакорган
Каюпова Нұрай

Казахстан, Жанакорган

дата рождения не указана

Балтабаев Мейржан, Казахстан, Жанакорган
Балтабаев Мейржан

Казахстан, Жанакорган

дата рождения не указана

Саркулов Абдулла, Казахстан, Жанакорган
Саркулов Абдулла

Казахстан, Жанакорган

дата рождения не указана

Ahmetova Zeynet
Ahmetova Zeynet

дата рождения не указана

Жанибекова Айгуль

Казахстан, Жанакорган

31 января 1976
Бондаренко Яна

Казахстан, Жанакорган

2 ноября 1978
Сапарова Амина

Казахстан, Жанакорган

1 апреля 2000
Исмаилов Мурат

Казахстан, Алматы

дата рождения не указана

Сатбалдиев Серик

Казахстан, Алматы

дата рождения не указана

Каракожаев Нурман

Казахстан, Кызылорда

дата рождения не указана

Абилтай Амина

Казахстан, Жанакорган

дата рождения не указана

Мухамбетхан Нурмухамед

Казахстан, Жанакорган

дата рождения не указана