База данных людей в городе Таскопа, Казахстан

В базе данных города Таскопа находится 4 анкеты.
Кайратулы Кудайберген, Казахстан, Таскопа
Кайратулы Кудайберген

Казахстан, Таскопа

17 апреля 1994
Ganiuly Berik, Казахстан, Таскопа
Ganiuly Berik

Казахстан, Таскопа

10 января 1996
Жылкыбай Жандос, Казахстан, Таскопа
Жылкыбай Жандос

Казахстан, Таскопа

18 мая 2001
Жалекен Нурсаят, Казахстан, Таскопа
Жалекен Нурсаят

Казахстан, Таскопа

дата рождения не указана